Výroční schůze 11.1. 2020

Nový rok je tady a s ním se blíží i další motoristická sezóna. Veterán klub Chýnov nový rok začal jako obvykle výroční schůzí, která se konala dne 11.1. 2020 v restauraci Na Křivé. Pozvání přijali zástupci našich sponzorů a starostka Chýnova Ing. Andrea Fraitová. Dalším hostem byl pan Luděk Zyka, který promítal fotografie i záznamy z různých motoristických závodů konaných v Sezimově Ústí. Na programu bylo hodnocení uplynulého roku, zpráva o finančním hospodaření a naplánování akcí na rok 2020.

Potěšující byla vysoká účast, protože se jednání zúčastnilo 38 členů z celkového počtu 45 registrovaných. To, že o členství v našem klubu je stálý zájem dokládá přijetí pěti nový členů, kteří se, stejně jako my ostatní, těší na společné akce. Jednání probíhalo ve velmi uvolněné a přátelské atmosféře, s výborným občerstvením, za které velmi děkujeme výše zmíněné restauraci.

Z naplánovaných akcí, konaných u nás v Chýnově, bych vás jménem klubu chtěl srdečně pozvat na tradiční, v pořadí již 4. Prvomájovou jízdu - Odkaz Ing. Luďka Sládka, která se pojede v pátek 1.5. 2020, na výstavu strojů u příležitosti chýnovské pouti v neděli 7.6. 2020 a na 5. Sraz veteránů Chýnov, který se uskuteční v neděli 23.8. 2020.

Karel F.

Přihlášení