Veterán Klub Chýnov vznikl v roce 2014 a v současné době čítá 50 členů. Původní myšlenka vzniku klubu spočívala v tom, abychom se na různých veteránských srazech, vyjížďkách a závodech prezentovali jako klub a ne každý sám sebe. Jako poměrně početnou skupinu nás totiž na těchto akcích lidé často dotazovali, odkud jsme přijeli. Když jsme pak naši totožnost spojili s městem s více jak tisíciletou historií a s tradičním motoristickým podnikem Strmý vrch Chýnov, přijímali nás s nefalšovaným údivem, a proto jsme coby motoristé logicky spojili naše veteránské aktivity s dlouhodobě fungujícím místním sportovním motoristickým klubem Motosport Chýnov.
V současné době se naši členové, ať už se svými motocykly nebo automobily, účastní nejrůznějších veteránských srazů, výstav, vyjížděk ale i závodů historických vozidel. Stěžejní pořadatelskou akcí našeho klubu je srpnový sraz Veteránů Chýnov. Za finanční podporu děkujeme především městu Chýnov.

Za Veterán Klub Chýnov
Václav Butal

Přihlášení